Architectuur creëert ruimte & licht, en voegt altijd nieuwe dimensies toe aan bestaande beelden. De essentie ervan is om leefbare en bruikbare/duurzame gebouwen -  in harmonie met hun omgeving - te realiseren.

Huibers & Jarring Architecten doet dat altijd in nauwe samenspraak en in sterke betrokkenheid met onze opdrachtgevers.

In de uiteindelijke keuzes en ontwerpen die op deze wijze ontstaan streven we naar een toegevoegde waarde in beleving en gebruik voor mens, gebouw en omgeving.

Nieuwe ontwikkelingen

Villa te Rhenen

Zorg

Nieuwe Antoniehof te Epe

Architectuur: Het spel van licht en ruimte

Johan Huibers
Gebiedsontwikkeling

Aller Erf te Veenendaal

Interieur

Tabaksschuur te Elst (Utrecht)